PEAT - PSIHO ENERGETSKA AURA TEHNOLOGIJA

 

 

Već dugi niz godina bavim se terapeutskim i iscjeljiteljskim radom, te na osnovu toga znanja i iskustva mogu reći da je PEAT "šlag na torti" u terapeutskom i Spiritualnom smislu. PEAT se razvio iz akupresure, kineziologije, pranajame i meridijanske terapije. Sam proces PEAT-a vrlo je jednostavan. U PEAT-u koristimo formulu za "Antagonističku Motivaciju" ( svi ljudi sa teškim problemima su antagonistički motivirani, što znači da sami sebi u izlječenju podmeću nogu). Ta se formula sastoji iz prihvaćanja sebe i ljubavi prema sebi, kako bi se neutralizirala nesvjesna sabotaža.

U procesu PEAT-a osoba u svijesti drži svoj problem, uz osjećanje koje je povezano sa njim, i blago dodiruje nekoliko točaka na tijelu, strogo određenim redoslijedom. Taj čudesan slijed dodira uklanja energetske čvorove u auri i otvara meridijane kojima energija teče, a problemi i barijere koji su bili u čvorovima nestaju sami od sebe. Na taj način otvaramo prostor za stvaranje poželjnih, pozitivnih stanja. Teški i kronični emocionalni problemi nestaju u roku od 30 min..

Do sada su uspješno tretirane višegodišnje alergije, astme, glavobolje i migrene, bolovi u leđima, kralježnici i vratu, menstrualni bolovi, bolovi u zglobovima, fibromijalgije, zamagljenje vida, sinuitis, depresije, disleksije, poteškoće govora i učenja, nedostatak kreativnosti, poremećaji seksualnih funkcija, problemi u odnosima sa ljudima, u ljubavnoj vezi, problemi sa novcem i mnoge, mnoge druge poteškoće. PEAT je pokazao vrlo dobre rezultate i kod bolesti ovisnosti kao što su pušenje, bulimija (prejedanje), alkoholizam, narkomanija...

Uspjeh PEAT-a se kreće između 95 i 98 %, što ovisi o težini problema. Brzina iscjeljenja izaziva zapanjenost, jer se ljudima čini da su otkrili "magični dodir".

Ova tehnologija je tako meka, blaga, uspješna i brza da ponekad klijent kaže "Hvala Vam na naporu, ali ja taj problem nikad nisam ni imao, samo sam si bio umislio da ga imam. Ja sam ga izmislio!"

U PEAT-u Praktičar ne ostavlja Klijenta dok problem nije riješen.

Uz to čovjek može otkriti svoje Individualne kodove, tj. Praiskonske polaritete koje je uzeo pri ulasku u ovaj Univerzum. Neki od kodova su npr. "Dobro i Zlo", "Aktivno i Pasivno", "Ljubav i Sloboda" itd..

Npr. ako osoba u sebi nosi kod "Ljubav - Sloboda", ona može biti u dobroj ljubavnoj vezi ( i time ostvarivati pol "Ljubav"), no poslije nekog vremena počinje osjećati sve veću potrebu za slobodnim vremenom za sebe (ostvarivanje pola "Sloboda"), i toliko teži tome da zanemari ljubavnu vezu i na kraju ostvari Slobodu, ali po cijenu gubitka Ljubavi...Nakon nekog vremena Slobode ponovo će se javiti potreba za Ljubavlju i igra između ta dva pola ide dalje...

Čitav život postaje Vam jasan kada sagledate životnu igru koju ste koristili u bezbroj varijacija. Poslije tog iskustva Vi ste oslobođeni svojih glavnih kompulzivnih ponašanja (prisila). Kada ih osvijestite, i dalje možete igrati iste igre ali sada možete birati.

Imate slobodu za... i slobodu od...

Nakon otkrića i neutralizacije kodova Vi postajete svjesniji i starih i novih problema i sve svoje probleme rješavate mnogo brže.

Tijekom jednodnevnog seminara PEAT-a Vi dobivate shemu točaka i naučite osnovnu tehniku rada, uvjerite se u efikasnost sistema i uklonite neke svoje traume i poremećaje - probleme. Poslije toga sami nastavljate raditi i primijenjivati naučeno u bezbroj situacija, ako želite imati istinsku korist .

PEAT možete primijenjivati i u radu sa drugim ljudima, kućnim ljubimcima, raditi na svojim odnosima, razvoju kreativnosti i u drugim područjima. Ako želite otkriti svoje kodove ( i riješiti svoje teške i kronične probleme kao što su dugotrajne alergije, depresije, ovisnost od duhana, alkohola i dr.), potrebno je da imate nekoliko individualnih seansi sa mnom.

Autor PEAT-a je psiholog Ž.M.Slavinski, koji je prije toga stvorio efikasne Spiritualne i terapijske tehnike kao što su : EKSKALIBUR, INTENZIV GNOZE, KREATON, ASPEKTIKA, SUNJATA.

 

Zlatni Lotos, Powered by Joomla!