Divinacija, orijentacija

 

Najvažnije je kod svake  divinacije, tko je izvodi. U svakodnevnom životu primamo  orijentaciju od naših prijatelja, kolega, susjeda, znatiželjnika , nastavnika u školi ... a potrebna nam je od ljudi koji  nam zaista mogu pokazati pravi smjer u životu i koji su pri tome nepristrani.

Ako je moguće dobiti orijentaciju – usmjerenje koje se temelji  na iskustvu i znanju  tim bolje.

Zato imamo svećenike koji su zovu Babalawo, Babaloriša i svećenice koji su zovu Iyanifa, Iyaloriša i to su orijentatori čija orijentacija  se temelji na instrumentima divinacije, koja nam mogu dati odgovore na naša pitanja.  Ovi orijentatori ,su  u našoj filozofiji osposobljeni da znaju kako slušati i razumjeti ljudske probleme i da znaju kako ljudima interpretirati njihove probleme. Ova informacija se dobiva od bogova i oni su sposobni  za posrednike poruka  između ljudi i božanstava. Njihova orijentacija se ne temelji na njihovoj vlastitoj  mašti, niti je prilagođena njihovim osobnim interesima, nego na temelju konkretne informacije koju dobiju od bogova preko sistema divinacije, koji se kod nas temelji  na IFA divinaciji (ikinom ili opelejem), Oriša divinaciji  (s 16 školjkica), divinacije sa svetim OBI orasima, koji se također koriste  za darivanje Oriša.

Važno je da svatko tko obavlja divinaciju posjeduje  vlastitu emocionalnu stabilnost, samokontrolu, da je emocionalno i mentalno zdrav, sa razvijenim  osjećajem odgovornosti, duhovnog dostojanstva, a ne smije  biti nestrpljiv i ne smije presuđivati.

Danas je teško govoriti o stvarnoj divinaciji, iako taj pojam poznaju sve stare kulture i civilizacije. Imamo brojne takozvane folklorne divinacije,a  ljudi ne znaju razliku između ta dva pojma.

U slučaju istinske divinacije je ljudska sudbina poslanstvo za divinatora, zalaže se da klijentu poboljša život . Vjerujemo da je divinacija  namijenjena tome da olakša život I učini preciznijim  ljudsku orijentaciju.

Ako se imate priliku konzultirati s nekim tko je u sposoban biti duhovni orientator i zaštitnik ljudskog života, onda vam takva osoba može reći,  čega se je  pametno prihvatiti i što  je u skladu s vašom misijom a  što ne treba raditi. Na taj način možete izbjeći mnoge krive korake i spriječite da  stvari i postignuća dođu kasno u vaš život - zbog vašeg neznanja.

Ako bi sve u našem  životu znali unaprijed, živjeli bi  potpuno drukčiji  život. Budući da ne znamo sve  u ovom životu,  trebamo nekoga tko će voditi naše razmišljanje u pravom smjeru.

Uspjeh divinacije temelji se  na tome koliko dobro nas netko  vodi  ka pravilnom  razmišljanju  i razumijevanju, da smanjimo broj pogrešaka u životu na minimum. To je ujedno i temeljni razlog zašto bi netko trebao ići na divinaciju.

Praktične aspekte Yoruba divinacije - FILOZOFIJA Oriša

Božanstva je poznaju našu  “pred-sudbinu”-predodređenost, dok   smo mi uglavnom neznalice u odnosu na našu sudbinu, naše vrijeme, naš život, naše postojanje, naše aktivnosti I usmjerenje.

Kada divinator koristi instrumente divinacije i znanja o bogovima, dobije točne informacije o izvoru problema i mogućih rješenja ovog problema.

Učinkovitosti tih rješenja samo u određenoj mjeri ovise o ritualu, koji propisuje divinacija, ali uglavnom ovisi o disciplini klijenta I njegove spremnosti da preuzme odgovornost za svoje živote.

Primjer:  Nemoguće je očekivati da će neki ritual donijeti prosperitet u naše živote, a  da mi samo sjedimo  na stolici i čekamo kada će ritual početi djelovati.   Tako stvari ne idu, Aje  (božanstvo obilja mogućnosti, prosperiteta, novca) je moćna, ali ne može doznačiti  sredstva na Vaš bankovni račun. Ritualom lako učinimo da netko postane privlačan odgovarajućoj energiji, da mu sreća bude naklonjena , da bude sposoban prepoznati priliku, da prihvati ponuđeni izazov, kada se pojavi. Konačni  uspjeh se temelji na akcciji osobe.  Božanstva  nam uvijek pomožu  kroz ljude,  zato će Aje u život toga klijenta poslati nekog  koji će ponuditi neki posao, ugovor,…zsto ta osoba ne treba čekati čudo sa neba, jer će čudo potražiti osobu na zemlji, ali on to treba dozvoliti.  Novac je, uvijek samo posljedica neke aktivnosti, a sa ritualom se utiče na to da okolnosti budu više naklonjene osobi da novac pritječe I da ostane u životu osobe., Mnogi  nemaju problema sa  “zarađivanjem “  nego sa  “zadržavanjem “.

Isto vrijedi i za sve ostale uobičajene probleme zbog  kojih  ljudi obično traže savjet - zdravlje, ljubav, uspjeh, ...

Pravi divinator je učitelj  i ovisno o iskustvu, mudrosti  i duhovne osnove, ovisi  koliko će dobro klijent shvatiti poruku božanstava.  Ljudi vole biti  gluhi na poruke, koji preporučuju da se promjeni ponašanje, odnosi, ... svi bi željeli  rješenje na pladnju.

Ali moramo biti svjesni da su najslađepobjede u živote one  u koje  smo ulažili  vlastiti trud.

Kada na  divinaciju?

Od davnina su ljudi tražili odgovore i savjete od šamana, kakva je moja situacija, kako da je popravim?

Što treba napraviti,da se zdravlje poboljša, da se popravi ljubavni život, da se poboljšaju odnosi u obitelji i na poslu, da se popravi materijalna situacija, da se ima više sreće u raznim aspektima, da se maknu negativni uplivi i opasnosti, da se postane uspješniji, ….

Oriša divinacija sa 16 školjkica je tisućama godina stara tehnika divinacije koja potječe iz Nigerije, od Yoruba naroda, i dio je velike životne mudrosti IFA učenja

Zbog svoje snage ta znanja IFA učenja proširila su se na Latinsku Ameriku, Kubu, SAD i  tamo gdje su se naselili crnci.

Ova divinacija  daje izuzetno preciznu sliku stanja  u kojem se osoba nalazi. Uz objašnjenja, savjete i upozorenja koje Baba (afrički naziv za šamana) daje klijentu,  njegov se život počinje mijenjati u pozitivnom smjeru.

Uz izuzetno preciznu dijagnostiku ova Oriša divinacija daje i uputstvo za konkretne operacije koje treba poduzeti, molitve, rituale koji trebaju promijeniti  u pozivnom smislu život klijenta, otkloniti negativne stvari iz života, privući u život ono što osobi treba, popraviti zdravstveno stanje i sl.

 

To je po mojoj spoznaji, koja se bazira na dugogodišnjem istraživanju i učenju , najsavršeniji način divinacije.

 

Kada ne možete pronaći odgovore na svoja pitanja u sebi, ili ih ne želite prihvatiti, kada  ste na prekretnici života (selidba, novi posao, bolest, ...), imate problem ...

Divinacija je  uvijek dobrodošla kada trebate vanjski pogled na problem, koji ne možete vidjeti dobro, jer je dio vas.

Mi je preporučujemo  kada  vam nedostaje usmjerenja  i motivacije u životu, ako ste nekako statični, ne znate što treba sljedeće učiniti .

Divinacija nije utjeha, makar će vas utješiti, nije pričanje o budućnosti, maker je pokaže, i  ne donosi izgovore , već odgovore.

UNESCO je 2005 sustav Oriša divinacija sa 16 školjkica dodao na popis „ Remek djela usmene predaje i nematerijalne kulture.“

 

Zlatni Lotos, Powered by Joomla!